13:22 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Kêt luận kiểm tra Quản lý TTXD theo phân cấp huyện Ea Súp

26/06/2024 14:01

Kết luận kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp tại UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

17/06/2024 13:27

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-TTr ngày 29/02/2024 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng tại UBND huyện Ea Kar, tỉnh...