16:37 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

03/04/2024 08:34

Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan...

Sửa đổi, thay thế nội dung về an toàn, an ninh mạng tại Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)

07/03/2024 08:13

Sửa đổi, thay thế nội dung về an toàn, an ninh mạng tại Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0)

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh năm 2024

19/02/2024 08:16

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh năm 2024

Quyết định Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Xây dựng.

06/02/2024 08:39

Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 06/02/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng về Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Xây dựng.

Thông báo Lịch tập huấn Lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản iDesk phiên bản 5.4.1 cho công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2024

19/01/2024 08:04

Thông báo Lịch tập huấn Lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản iDesk phiên bản 5.4.1 cho công chức, viên chức Sở Xây dựng năm 2024

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

02/01/2024 09:07

Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung của năm 2024 tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây...

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023

29/12/2023 14:12

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thông báo tham gia tập huấn nội dung “ISO 19650 = BIM + Chuyển đổi số”

28/12/2023 14:17

Tập huấn nội dung “ISO 19650 = BIM + Chuyển đổi số”

Thông báo số 02 triển khai một số nội dung vòng thi trực tiếp và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 chuyển đổi số, vì lợi ích công đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

26/12/2023 14:20

Thông báo số 02 triển khai một số nội dung vòng thi trực tiếp và tổng kết cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 chuyển đổi số, vì lợi ích công đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với chủ đề "Thanh niên tỉnh đắk Lắk với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số"

13/12/2023 14:22

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk...

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh năm 2023 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

06/12/2023 14:25

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh năm 2023 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023 và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10/KH-BCĐCĐS ngày 19/01/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

29/11/2023 07:58

Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023 và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10/KH-BCĐCĐS ngày 19/01/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số

Sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022

23/11/2023 14:27

Sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày...

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

16/11/2023 13:35

Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/10/2023 về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm...

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

10/11/2023 14:30

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023