17:06 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Chứng chỉ hành nghề xây dựng.

06/09/2023 09:30:07 - Nguyễn Văn Toàn

Tôi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cầu đường, nhưng thực tế sau khi ra trường tôi thi công nhiều công trình dân dụng công nghiệp. Nếu tôi đáp ứng yêu cầu về số năm kinh nghiệm thi công dân dụng, công nghiệp thì với bằng cấp cầu đường tôi có được thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát dân dụng công nghiệp không?

Trả lời có tính chất tham khảo:

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình khi đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn được đào tạo như sau:

- Điều kiện chung theo quy định tại khoản 2 Điều 66:

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

a) Hạng I; Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.”

- Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 67: a) Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình”.

Như vậy, với trình độ chuyên môn được đào tạo của cá nhân là Đại học chuyên ngành cầu đường không phù hợp thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công nghiệp.

Giá matit chèn khe bê tông xi măng

26/04/2023 13:55:39 - Chu Thị Lệ Châu

Cho em hỏi Giá matít chèn khe trong bộ đơn giá 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 là 1.745 đồng/kg, so với giá thị trường thì thấp hơn rất nhiều lần (>=38.000 đ/kg). Vậy khi lập dự toán có được tính theo giá thị trường không, vì giá matít chèn khe này ảnh hưởng rất nhiều đến giá công trình giao thông

Trả lời có tính chất tham khảo:

Kính gửi: công dân Chu Thị Lệ Châu

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân với nội dung như sau:

Giá vật liệu vật liệu matít chèn khe trong Bộ đơn giá 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 là 1.745 đồng/kg, so với giá thị trường thì thấp hơn rất nhiều lần (>= 38.000 đ/kg). Vậy khi lập dự toán có được tính theo giá thị trường không, vì giá matít chèn khe này ảnh hưởng rất nhiều đến giá công trình giao thông.

Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Phụ lục 1 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng có hướng dẫn:

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.

Do dó, khi lập dự toán vật liệu xây dựng được tính theo giá thị trường.

Đơn giá trong năm 2023 các mã BB.80110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20MM cần xem lại đơn giá

18/04/2023 08:13:49 - Nguyễn Thế Quang

Trong công tác lắp đặt cút nhựa PPR dùng mã hiệu BB.80110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20MM, Lắp đặt cút nhựa PPR, bằng phương pháp hàn Đường kính 20mm đến Đường kính 40mm, rất mong quý cơ quan các cấp xem lại đơn giá vật liệu rất là cao

Trả lời có tính chất tham khảo:

Kính gửi: công dân Nguyễn Thế Quang.
Sở Xây dựng có ý kiến về nội dung công dân hỏi như sau:
1. Một số mã hiệu đơn giá BB.802..B có đơn giá vật liệu bất thường đề nghị quý cơ quan xem xét kiểm tra lại.
2. Mã hiệu đơn giá BB.80110B lắp đặt cút nhựa PPR đường kính D20mm cần xem lại đơn giá. Trong công tác lắp đặt cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn đường kính 20mm đến đường kính 40mm, giá vật liệu là rất cao.
Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
Công tác lắp đặt cút nhựa PPR bằng phương pháp hàn có giá một số loại vật liệu cút nhựa PPR trong Bộ đơn giá có chênh lệch thấp hơn so với giá niêm yết của một số nhà sản xuất, nhà cung cấp trên thị trường. Riêng cút nhựa PPR đường kính 20mm có giá cao hơn giá niêm yết của một số nhà sản xuất, nhà cung cấp trên thị trường.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Phụ lục 2 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt có hướng dẫn:
Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán.
 Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.”
Sở Xây dựng có ý kiến như trên để công dân biết.

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

07/02/2023 15:30:31 - Nguyễn ngọc hiền

Cho hỏi mình đã có chứng chỉ giám sát công trình giao thông hạng 3, giờ muốn nâng hạng thì cần những gì để được nâng hạng 2, đã thi xong sát hạch hạng 2. cần những giấy tờ gì vậy ak

Trả lời có tính chất tham khảo:

Chào bạn, đối với nội dung bạn hỏi Sở Xây dựng thông tin cụ thể như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì điều kiện và hồ sơ đề nghị nâng hạng 2 chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông gồm:

1. Điều kiện chung (quy định tại khoản 2, 3 Điều 66):

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”

2. Chuyên môn phù hợp (quy định tại điểm a khoản 4 Điều 67): “a) Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;”

3. Điều kiện tương ứng với các hạng (quy định tại khoản 2 Điều 71): 2. Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”

4. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (quy định tại điều 76):

“1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;

đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.”.

 

Phản ánh tình trạng thi công gây ảnh hưởng xấu tại phường Ea Tam, tp Buôn Ma Thuột

02/12/2022 14:37:56 - Bạch Văn Tương

Kính gửi các cơ quan ban ngành liên quan. Tôi tên Bạch Văn Tương và hiện tại đang cư ngụ tại số 120/26/15 Y Wang. Hơn hai tháng qua, chủ lô đất phía sau nhà tôi có tiến hành xây dựng công trình, và tôi nhận thấy liên tục có xung động không rõ ảnh hưởng đến công trình nhà ở của tôi trên số 120/26/15 - cửa sổ trong nhà rung lắc, tường có chấn động khi sờ tay vào. Tôi mong nhận được giải đáp từ quý sở về nơi phù hợp để gửi kiến nghị lên cơ quan ban ngành đề nghị kiểm tra về tình trạng xây cất và tìm ra nguyên nhân của xung động trong mấy tháng qua ở khu vực tôi sinh sống. Tôi xin cám ơn,

Trả lời có tính chất tham khảo:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi ý kiến về nội dung phản ánh của công dân Bạch Văn Tương trên Trang thông tin điện tử (website).

Sau khi xem xét Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 về bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 3 Điều 10 Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk, thì “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý”.

Như vậy, nếu công trình ông Bạch Văn Tương phản ánh là đối tượng theo quy định trên đây thì thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra xử lý của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Đề ông nghị Bạch Văn Tương liên hệ với UBND thành phố Buôn Ma Thuột để được giải quyết theo quy định.

Lắp đặt thang máy

03/11/2022 16:00:59 - Lê Đình Nguyên

Nhà tôi lúc xìn phép xây dựng không có thang máy, nay xây xong tôi muốn lắp đặt thêm thang máy, thì tôi cần làm những thủ tục nào, cần bổ sung những hồ sơ nào

Trả lời có tính chất tham khảo:

Kính gửi: Bạn đọc Lê Đình Nguyên. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Email: Ledinhson.xd@gmail.com

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Lê Đình Nguyên tại hòm thư Ledinhson.xd@gmail.com hỏi: Nhà tôi lúc xin phép xây dựng không có thang máy, nay xây xong tôi muốn lắp đặt thêm thang máy, thì tôi cần làm nhưng thủ tục nào?, cần bổ sung những hồ sơ nào?

Với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về trình tự, thủ tục theo quy định:

- Công trình nhà ở riêng lẻ trên đã được xây dựng hoàn thành; vì vậy, khi lắp đặt bổ sung thang máy thì có thay đổi về giải pháp thiết kế dẫn đến làm thay đổi công năng sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình; do đó, công trình thuộc đối tượng cần phải lập thủ tục hồ sơ xin giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh quy định về cấp giấy phép xây dựng: “Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định…”

- Tại khoản 3 Điều 10 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về thẩm quyền cấp GPXD: Thực hiện việc cấp GPXD theo quy định tại Khoản 37 Điều 1 Luật Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý”.

Đối chiếu quy định trên, về thẩm quyền cấp GPXD đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Buôn Ma Thuột. Vì vậy, đề nghị công dân ông Lê Đình Nguyên lập hồ sơ đề nghị xin GPXD và nộp hồ sơ tại UBND thành phố Buôn Ma Thuột để được cấp GPXD đảm bảo theo quy định.

2. Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

Do công trình trên đã thi công hoàn thành thuộc trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

- Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo.

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo, gồm: Bản vẽ mặt bằng công trình, mặt bằng các tầng, các mặt đứng; bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cấp nước, thoát nước, cấp điện; đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 (chi tiết được nêu tại Điều 47 Nghị định Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Phòng LAS-XD

29/08/2022 10:57:29 - Nguyễn Hữu Nguyên

Tôi muốn tìm hiểu các đơn vị phòng LAS-XD trên website của sở nhưng không có. Kính mong Sở cập nhật đầy đủ thông tin.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Về việc thiết kế gạch nung và không nung

24/08/2022 13:03:59 - nguyễn văn tâm

Cho tôi hỏi, tất cả các công trình sửa chưa hoặc cải tạo trên địa bàn tp bmt phải thiết kế gạch không nung là bắt buộc hay khuyến khích, công trình sử dụng vốn nhà nước.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Chào bạn, với nội dung bạn hỏi, Sở Xây dựng thông tin như sau:

- Công các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn vay của doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn hơn 30% trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải chú ý việc ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định như sau: - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện phải sử dụng 100% vật liệu xây không nung.

- Khuyến khích sử dụng vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

- Đối với công trình không phải vốn nhà nước ko bắt buộc.

(CT UBND tỉnh kèm theo).

Cấp chứng chỉ hành nghề

01/08/2022 12:23:37 - Phú thịnh

Khi nào thì có đợt thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ạ

Trả lời có tính chất tham khảo:

Sở Xây dựng đã cử công chức hướng dẫn, thông tin theo yêu đến công dân qua điện thoại.

Miễn xin giấy phép xây dựng

28/06/2022 14:01:45 - Nguyễn hoàng nhân ái

Ngày 13/6/2022, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam gửi Công văn số 125/06/22/CV-JCV để xin hướng dẫn về quy định miễn giấy phép xây dụng cho dự án của công ty, dấu bưu điện báo Sở Xây dựng tỉnh Dak Lak đã nhận được công văn vào ngày 15/6/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (28/6/2022) công ty vẫn chưa nhận được công văn trả lời của Sở Xây dựng. Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam kính đề nghị Sở Xây dựng có công văn trả lời sớm để Công ty tiến hành các thủ tục liên quan khác.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Phúc đáp công văn số 125/06/22/CV-JVC, ngày 10/6/2022 của công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Nội dung chi tiết