12:17 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

UBND Tỉnh

STT Tên văn bản Trích yếu
1 Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 và Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chi tiết
2 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Chi tiết
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 Quyết định về việc Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị ... Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 có hiệu lực từ ngày 07/11/2019 về việc Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
5 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
6 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Đền thờ Liệt sỹ Đèo Hà Lan Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Đền thờ Liệt sỹ Đèo Hà Lan Chi tiết
7 Quyết định Phê duyệt giá dịch vụ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Hòa Phú thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột ...... Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt giá dịch vụ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Hòa Phú thuộc Tiểu dự án Buôn Ma Thuột - Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk. Chi tiết
8 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 4) Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 4) Chi tiết
9 Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh Đắk Lắk công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
10 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chi tiết
11 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk LắK Chi tiết
12 Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế cho Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 21/9/2015. Chi tiết
13 Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk Link tra cứu văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 Quyết định số 3088/QĐ-UBND Ngày 20/11/2015 Ngày 20/11/2015 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lắk đã ký Quyết định số 3088/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng Chi tiết
16 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013 Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đính chính quyết định số 568/QĐ-UBND, và quyết định số 640/QĐ-UBND Chi tiết