13:26 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: Công ty TNHH May Mặc Able Joy Đắk Lắk.

09/05/2024 09:54

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 0124/CBHQ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Công ty TNHH May Mặc Able Joy Đắk Lắk

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đắk Lắk

08/05/2024 15:53

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/CB-TBĐĐL ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Đắk Lắk

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Toàn Tâm

19/04/2024 13:29

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/TT/2024 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Toàn Tâm, địa chỉ: 683 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân

11/04/2024 13:52

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận bản công bố hợp quy số 01/2024-VIETTAN ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Công ty TNHH sản xuất gạch tuynen Việt Tân

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk

11/01/2024 15:51

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02 ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa

11/01/2024 15:46

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/DL-DCN ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty Cổ phần Hồ Tài Nguyên

26/12/2023 13:41

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hồ Tài Nguyên

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải

19/12/2023 07:45

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02/2023/CBHQ ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XD TM & DV Tân Thành Đạt

18/12/2023 13:48

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1112 ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH XD TM & DV Tân Thành Đạt

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty TNHH XD TM & DV Tân Thành Đạt

18/12/2023 07:43

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 111/2023 ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH XD TM & DV Tân Thành Đạt

Thông Báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Công ty Xuân Bình

04/12/2023 14:04

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2023/CN-XB ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty TNHH Xuân Bình

Thông Báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Công ty Phú Bình

04/12/2023 14:01

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2023/CN-XB ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty TNHH Phú Bình

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26

17/11/2023 13:51

Sở Xây dựng Đắk Lắk, xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01 ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26

Thông Báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

03/11/2023 15:30

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2023/CBHQ-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài

Thông Báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy HTX Phúc Lợi

03/11/2023 15:26

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2023/CBHQ-PL ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Hợp tác xã Sản xuất Vật liệu xây dựng Phúc Lợi