13:33 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 12-2024

12/07/2024 09:24

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 11-2024

27/06/2024 10:34

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 16 cá nhân

Phê duyệt kết quả thi lần 1 Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2024

24/06/2024 15:11

Phê duyệt kết quả thi lần 1 Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 năm 2024

Thông tin năng lực cá nhân đã được Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (từ ngày 26/8/2021 đến ngày 13/6/2024).

19/06/2024 10:20

Thông tin năng lực cá nhân đã được Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (từ ngày 26/8/2021 đến ngày 13/6/2024).