16:34 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Điều chỉnh GPXD Khu vui chơi giải trí thể thao Mai Sơn

09/01/2024 14:19

Sở Xây dựng thống nhất điều chỉnh một số nội dung tại Khoản 2 và Khoản 3, Giấy phép xây dựng số 1829/GPXD ngày 11/7/2022 của Sở Xây dựng

Giấy phép xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

26/12/2023 14:10

Giấy phép xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên