17:36 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954- 21/7/2024)

12/04/2024 15:13

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954- 21/7/2024)

Tuyên truyền 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2026)

12/04/2024 15:11

Tuyên truyền 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946- 06/01/2026)

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904- 01/05/2024)

12/04/2024 15:09

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904- 01/05/2024)

Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

12/04/2024 14:00

Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Hướng dẫn tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các van bản của trung ương, của Tỉnh ủy

05/04/2024 13:57

Hướng dẫn tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các van bản của trung ương, của Tỉnh ủy

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024

03/04/2024 14:17

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin thuộc phạm vi Sở Xây dựng

02/04/2024 14:01

Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin thuộc phạm vi Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Xây dựng

02/04/2024 14:00

Quyết định về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

02/04/2024 13:58

Quyết định về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng

02/04/2024 13:57

Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng

KẾ HOẠCH Công tác thông tin đối ngoại năm 2024

25/03/2024 14:17

KẾ HOẠCH Công tác thông tin đối ngoại năm 2024

Tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Nguyên- Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác" và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt nam

22/03/2024 14:12

Tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Nguyên- Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác" và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt nam

Tuyên truyền một số nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hỗ trợ tuyên truyền

20/03/2024 08:37

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa...

Tuyên truyền giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia trên sân vận động Buôn Ma Thuột

20/03/2024 08:28

Để kịp thời thông tin đến người dân được biết và cổ vũ cho các đội Bóng về tham dự các trận đấu diễn ra trên sân vận động Buôn Ma Thuột. Sở Xây dựng, thông tin đến người dân được biết và đón xem các...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về "tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"

07/03/2024 13:49

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về "tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"