12:57 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Thông báo về việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 07/2024

19/07/2024 17:27

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2024: Từ ngày 18/7/2024 đến ngày 18/9/2024.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi lại Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2024 tại Đắk Lắk

09/07/2024 10:10

Sở Xây dựng thông báo Kế hoạch tổ chức thi lại Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2024 tại Đắk Lắk

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2024

21/06/2024 15:00

Phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2024 với 38 hồ sơ (bao gồm: 12 lĩnh vực, 70 bài sát hạch)

Khai giảng khóa bồi dưỡng về Nâng cao kiến thức, kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

18/06/2024 13:38

Sáng ngày 18/6/2024, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức lớp Bồi dưỡng Nâng cao kiến thức, kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính, xử...

Thông báo kế hoạch triển khai Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 năm 2024 tại Đắk Lắk

10/06/2024 15:18

Sở Xây dựng thông báo Kế hoạch triển khai Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 năm 2024 tại Đắk Lắk

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 30.5.2024

03/06/2024 13:53

Sở Xây dựng Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 30.5.2024

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 9-2024

31/05/2024 08:23

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 26 cá nhân

Đăng tải Tờ gấp về phòng, chống xâm hại trẻ vị thành niên trên môi trường mạng

30/05/2024 11:31

Để thông tin về Tờ gấp được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các em học sinh, Sở Xây dựng đăng tải bản mềm Tờ gấp (gửi kèm theo Công văn này) trên Trang thông tin...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024

28/05/2024 14:58

Phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024 với 60 hồ sơ (bao gồm: 13 lĩnh vực, 100 bài sát hạch)

Quyết định Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 8-2024

16/05/2024 14:04

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 34 cá nhân

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 5-2024

29/03/2024 07:44

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 15 cá nhân

Ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2024

22/03/2024 07:54

Ủy quyền cho Viện nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Thông báo về việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03/2024

20/03/2024 08:10

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2024: Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 17/4/2024. Thời gian tổ chức sát hạch (dự kiến): Ngày...

Rà soát, báo cáo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng.

27/02/2024 14:57

Triển khai thực hiện Công văn số 653/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng về việc về việc rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng.

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 2-2024

05/02/2024 08:06

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 20 cá nhân