16:44 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 3/2024

19/03/2024 09:55

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 3/2024 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (có...

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 02/2024

21/02/2024 08:32

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 02/2024 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (có...

Công bố Giá VLXD tháng 01-2024

19/01/2024 09:20

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 01/2024 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (có...

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 12/2023

18/12/2023 13:55

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 12/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (có...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 11/2023

17/11/2023 13:56

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 11/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng)...

Công bố Giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tháng 10-2023

17/10/2023 08:25

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 10/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng)...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 9/2023

20/09/2023 07:52

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 9/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (có...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 8/2023

21/08/2023 10:05

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 8/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2023

18/07/2023 09:17

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2023

22/06/2023 16:03

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2023 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ...

Cập nhật, bổ sung thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 5/2023.

12/06/2023 15:30

Sở Xây dựng Đắk Lắk cập nhật, bổ sung công thông tin giá vật liệu xây dựng (Chưa có thuế giá trị gia tăng) trong Công văn số 970/SXD-KTVLXD ngày 15/5/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu...

Làm rõ một số nội dung công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2023

09/06/2023 14:55

Ngày15/5/2023, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 970/SXD-KTVLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, tại Phụ lục số 2 giá vật liệu xây dựng trên địa...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2023

09/06/2023 08:24

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình...

Làm rõ một số nội dung công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2023

05/06/2023 09:22

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 876/BQLDAGTNN-KTTĐ ngày 31/5/2023 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk về việc đề nghị làm rõ một số nội...

Công bố điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 5/2023

02/06/2023 13:26

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh vật liệu xây dựng (Chưa có thuế giá trị gia tăng) trong Công văn số 970/SXD-KTVLXD ngày 15/5/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...