11:33 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của ngành Xây dựng

13/06/2024 14:49

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao 2024 và chương trình nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Xây dựng.

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ngành Xây dựng

03/01/2023 09:06

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của ngành: a) Về giá trị sản xuất xây dựng: - Giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá hiện hành): ước đạt 19.286 tỷ đồng (đạt 100%KH). - Giá trị sản xuất...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022

22/06/2022 08:16

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022

Lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm 2022

19/05/2022 08:10

Sở Xây dựng đề nghị: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk, Trung tâm Nước VSMT nông thôn...

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của ngành Xây dựng

11/03/2022 13:49

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của ngành Xây dựng

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 ngành Xây dựng

09/12/2021 13:38

BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 ngành Xây dựng

V/v lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng năm 2021.

10/11/2021 07:57

Để có cơ sở tổng hợp số liệu về báo cáo thống kê ngành Xây dựng năm 2021 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng đúng thời gian quy định.

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 ngành Xây dựng

14/10/2021 09:46

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 ngành Xây dựng

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ngành Xây dựng

11/06/2021 09:32

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao 2021 và chương trình nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Xây dựng

Về việc lập và gửi báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2021

17/05/2021 21:06

Sở Xây dựng đề nghị: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk, Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk, Trung tâm Nước VSMT nông thôn...

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 ngành Xây dựng

17/03/2021 09:45

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 ngành Xây dựng