16:07 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Bồi thường, hỗ trợ đối với công trình hạ tầng kỹ thuật (cáp điện, đường cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

11/04/2024 14:21

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 376/BQLDAGTNN-ĐBGPMB ngày 05/4/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk về việc bồi thường, hỗ trợ đối với...

Triển khai thực hiện Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng

26/02/2024 08:06

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1358/UBND-CN ngày 22/02/2024 về việc giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng về việc tổ...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2023.

15/01/2024 15:47

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây...

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD

12/01/2024 08:12

Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh năm 2023

Công bố Chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/01/2024 13:40

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm 2015; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng.

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023

18/12/2023 13:59

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Chỉ số giá xây dựng tháng 10/2023

07/11/2023 15:13

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023

12/10/2023 13:46

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2023

12/09/2023 13:56

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2023

08/08/2023 15:21

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình...

Chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2023

07/07/2023 14:55

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Cập nhật, bổ sung thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 6/2023.

05/07/2023 16:40

Căn cứ vào tình hình diễn biến giá vật liệu xây dựng trên thị trường, thông tin báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp. Sở Xây dựng Đắk Lắk cập nhật, bổ sung công thông tin giá vật liệu xây dựng (Chưa...

Triển khai Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022.

31/05/2023 10:11

Triển khai Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022.

Hướng dẫn công tác lập dự toán xác định chi phí vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ đi; vận chuyển vật liệu đất mua từ mỏ để phục vụ đắp đất công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

31/05/2023 09:38

Nhằm đảm bảo công tác lập dự toán xác định chi phí vận chuyển đất từ nơi đào sang nơi đắp hoặc đổ thải (từ trong công trình đổ đi) và vận chuyển vật liệu đất từ mỏ hoặc từ nhà cung cấp để phục vụ thi...

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 22/5/2023

25/05/2023 09:16

Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 22/5/2023 đến khi có thông báo mới để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham...