06:16 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024

Đăng tải năng lực tổ chức đến ngày 13/6/2024

13/06/2024 16:19

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đến ngày 24.4.2024)

04/05/2024 08:25

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thông tin năng lực tổ chức đến ngày 11/4/2024

15/04/2024 13:44

Thông tin năng lực tổ chức đến ngày 11/4/2024

Thông tin năng lực tổ chức Hoạt động xây dựng đến ngày 28/3/2024

01/04/2024 09:03

Thông tin năng lực tổ chức Hoạt động xây dựng đến ngày 28/3/2024

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 28.2.2024

05/03/2024 07:58

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 28.2.2024

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/02/2024 15:25

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 02/02/2024

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 23/11/2023

30/11/2023 09:04

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 23/11/2023

Thông tin năng lực tổ chức đến ngày 26/10 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

02/11/2023 08:48

Sở Xây dựng đăng tải thông tin năng lực tổ chức đến ngày 26/10 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

17/10/2023 13:46

CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN NGÀY 12/10/2023

Thông tin năng lực tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 28/9/2023

02/10/2023 14:15

Sở Xây dựng công bố Thông tin năng lực tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 28/9/2023.

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/09/2023 08:09

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 15/9/2023

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 18/8/2023

21/08/2023 15:07

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến ngày 18/8/2023

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 19/7/2023

26/07/2023 14:59

Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 19/7/2023

Công bố thông tin năng lực HĐXD của các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị xã, thành phố Đợt 01 năm 2023

18/07/2023 14:47

Sở Xây dựng công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các đơn vị Đợt 01 năm 2023

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 04-2023

29/03/2023 07:48

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân (có danh sách chi tiết kèm theo).