13:26 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

22/05/2024 14:36

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ...

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/02/2024 09:50

Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

15/12/2023 15:52

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung; thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ...

Phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

20/07/2023 16:28

Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ năm nhằm sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thủ...

V/v xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn trên hệ thống igate

19/05/2023 10:23

Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo KTKT công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 152/BC-SXD ngày 27/4/2023 và ban hành Quyết định phê duyệt dự án tại Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày...

V/v xin lỗi đối với việc trễ hạn giải quyết hồ sơ

17/05/2023 14:33

Ngày 23/3/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hồ sơ số: 000.00.18.H15-230323-0003 về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của ông Lê Viết Linh. Thời gian hẹn trả kết quả là...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

20/03/2023 08:09

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

30/01/2023 14:17

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban,...

Công bố Chỉ số CCHC năm 2021: Đắk Lắk tăng 9 bậc, xếp vị thứ 36/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

26/05/2022 08:09

Ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố...

Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020: Lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả công việc

10/02/2020 14:36

Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chọn chủ đề “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đang được chính quyền...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại các bộ, ngành, địa phương

03/05/2019 08:17

(Chinhphu.vn) - Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa...

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

07/12/2018 13:50

Sở Xây dựng Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...

Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

26/10/2017 08:31

Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/09/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 về việc Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở...

Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng

07/07/2017 09:44

Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/05/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết...

Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính ...

15/06/2017 15:14

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại...