13:04 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk

16/06/2017 16:08

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà cho thuê kinh...