15:58 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024

16/04/2024 13:33

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024: Từ ngày 18/4/2024 đến ngày 22/5/2024.

Thông báo lịch tiếp công dân Định kỳ tháng 4 năm 2024 của Lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk

29/03/2024 07:38

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo lịch Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Đắk Lắk, tại địa chỉ: Số 05 đường Đồng Khởi, thành phố Buôn Ma Thuột

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2024

22/03/2024 15:12

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2024

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 4-2024

17/03/2024 11:50

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 07 cá nhân

Thông báo lịch tiếp công dân Định kỳ tháng 3 năm 2024 của Lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk.

06/03/2024 08:02

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo lịch Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng Đắk Lắk, tại địa chỉ: Số 05 đường Đồng Khởi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 3-2024

04/03/2024 14:19

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 18 cá nhân và cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 01 cá nhân

Triển khai Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

24/01/2024 08:06

Sở Xây dựng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu...

Kết luận kiểm tra Công tác quản lý nhà nước về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp tại UBND huyện M’Đrắk

06/12/2023 13:26

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-SXD ngày 17/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp tại UBND huyện...

Kết luận kiểm tra Công tác quản lý nhà nước về việc cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp tại UBND huyện Cư Kuin

01/12/2023 17:33

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-SXD ngày 07/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp tại UBND 02 huyện: Ea Kar và Cư Kuin.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2023.

20/10/2023 09:07

Phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2023 với 62 hồ sơ (bao gồm: 12 lĩnh vực, 114 bài sát hạch)

Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc Đợt 15-2023

21/08/2023 10:10

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 35 cá nhân và cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho 03 cá nhân (có danh sách chi tiết kèm theo).

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

31/05/2023 09:26

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông báo lịch Lãnh đạo Sở tiếp công dân theo định kỳ, tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 05 đường Đồng Khởi, thành phố Buôn Ma Thuột)

Triển khai áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và dự toán thuộc lĩnh vực dân dụng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh ban hành.

30/05/2023 09:40

Sở Xây dựng ban hành Công văn số 1046/SXD-QLXD ngày 22/05/2023 về việc triển khai áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và dự toán thuộc lĩnh vực dân dụng thực hiện các Chương trình mục tiêu...

Quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023

22/05/2023 10:01

Phê duyệt danh sách các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023, với tổng số 89 hồ sơ (bao gồm: 13 lĩnh vực, 160 bài sát hạch)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

25/04/2023 07:59

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023: Từ ngày 21/4/2023 đến ngày 18/5/2023