15:20 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Sở Xây dựng thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023

20/02/2023 16:06

Tổng chỉ tiêu viên chức cần tuyển gồm 10 chỉ tiêu, trong đó 02 chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số