06:15 Thứ sáu , Ngày 21 Tháng 06 Năm 2024
Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND 19/06/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
2 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà 24/05/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
3 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản 12/04/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
4 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 22/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
5 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn 15/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
6 Đề nghị góp ý Dự thảoTờ trình, Quyết định Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ 23/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
7 Về việc đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội 11/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
8 Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 14/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
9 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS 2023 và Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS 11/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
10 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023. 12/03/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết