12:29 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Phổ biến Công văn số 1699/BXD-QLN ngày 23/4/2024 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư

04/05/2024 09:12

Sở Xây dựng phổ biến đến Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, các cá nhân mua nhà ở xã hội Công văn số 1699/BXD-QLN ngày 23/4/2024 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối...

Ý kiến về điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Đô thị sinh thái văn hoá cà phê Suối Xanh, TP Buôn Ma Thuột (Đợt 4)

18/08/2022 15:19

Sở Xây dựng nhận Tờ trình số 19/2022/TTr-ĐTTN ngày 19/7/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên V/v xác nhận đủ điều kiện ký hợp đồng bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Đô...

Ý kiến về điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Đô thị sinh thái văn hoá cà phê Suối Xanh, TP Buôn Ma Thuột (Đợt 3)

29/04/2021 09:17

Sở Xây dựng đánh giá nội dung hồ sơ đề xuất bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đính kèm Tờ trình số 14/2021/TTr-ĐTTN ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên

Kết quả đánh giá điều kiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị dân cư Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

01/10/2020 10:18

Sở Xây dựng nhận Tờ trình số 50/TTr-ĐTĐL ngày 23/9/2020 của Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk (Chủ đầu tư) V/v xác nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong...