17:20 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021

07/10/2021 09:26

Thực hiện Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

22/11/2018 15:16

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có...

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

11/11/2017 11:51

Sáng 09/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh

26/10/2017 08:49

Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa...