Thông báo điều chỉnh sách sách căn hộ mở bán nhà ở xã hội án Khu dân cư Hà Huy Tập (đợt 1)

Ngày đăng: 03/06/2024 15:56